BRUDGOMMEN BANKER PÅ

BRUDGOMMEN BANKER PÅ


Under arbejdet med at sætte undertekster på budskabet her er nogle tanker kommet til mig, som jeg lige vil indlede med at dele: Jesus siger således til menigheden i Filadelfia i Åb. 3,9-10: jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig.  Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed.

I den forkyndelse vi normalt møder tales der sjældent om at Jesu kærlighed til os bunder i noget i vor karakter eller væremåde, men her siger Jesus at han vil få dem (dem fra satans synagoge) til at indse at Han elsker filadelfiamenigheden. Og Han går videre og forklarer hvorfor Han elsker dem: ”Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed”.  Hør desuden hvad Jesus siger i Joh. 14,23:  »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.

Jeg vil ikke gå så langt, som at formulere en lære ud fra disse ord, men jeg tør i hvert fald godt slå fast at vort forhold til Guds ord er af afgørende betydning for vort personlige gudsforhold, og vor bevarelse.

Og så lige en bemærkning om undertekstningen:

De skriftsteder Jacob citerer har jeg valgt at oversætte, som han citerer dem, selv om det ikke svarer til den danske oversættelse. Det har jeg gjort fordi det han citerer svarer til grundteksten, hvor den danske bibeloversættelse ikke helt svarer til grundteksten, og så også fordi hans undervisning giver mest mening, når man holder sig til det, der står i grundteksten.

Du kan høre Jacobs undervisning ”brudgommen banker på” ved at klikke her.