SUND TANKEGANGS DØD

SUND TANKEGANGS DØD

første Kor. 1, 20-22:for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære. Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, der også beseglede os og gav os Ånden som pant i vore hjerter.

 

Enhver, der er født af Gud (genfødt) har altså fået Helligånden som pant, hvad enten vedkommende taler i tunger eller ej!

 

Grundteksten til 2. Tim. 1,7 siger: For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og sund tankegang.

 

Sund tankegang er altså kendetegnende for en person, som i sandhed er født af Gud, hvis altså ikke vedkommende er frafalden eller på vej til at falde fra, og man kan måske gå videre og sige at sund tankegang og mod (det modsatte af fejhed) mere er et tegn på at vedkommende er fyldt af Helligånden, end tungetale er.

 

Desværre er det tydeligt at sund tankegang er godt på vej til helt at forsvinde fra den vestlige verden, det kan du høre Jacobs beskrivelse af ved at klikke her.