SALME 23

SALME 23Indledningsordene til salmen: "Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge",


er så kendte at jeg vil tro at enhver bibeltroende, og måske endda mange ikke-troende har fundet trøst ved disse ord. Derfor vil det måske være en overraskelse at høre at ordet grøn slet ikke findes i den hebræiske grundtekst til salmen, men får man salmen forklaret af én, der forstår både bibelsk hebræisk og forudsætningerne for salmens budskab, så trøstes man om muligt endnu mere.


 


Jeg vil lige give en forklaring på brugen af ordet”angre” i underteksterne:

på hebræisk forstås det at angre ( jeg har faktisk været lidt i tvivl om jeg skulle bruge udtrykket "at angre" eller "at omvende sig", for begge kan bruges), som at vende sig fra sin synd om imod  Gud, oversættelsen (altså underteksterne) bruger ordet flere gange selv om det hebræiske ord for at angre (Teshuva) ikke findes i grundteksten til salmen, men det gør Yeshoviev som har den samme rod som Teshuva (at vende tilbage). Det er altså fuldt forsvarligt at sige at et af salmens budskaber er at Gud genopbygger mig ved at få min sjæl til at vende tilbage til Gud (angre sin synd) (som for eksempel  den fortabte søn Jesus fortalte en lignelse om)


Du kan se undervisningen ved at klikke her