ENDETIDS MISFORSTÅELSER

MISFORSTÅELSER OMKRING ENDETIDENMange går rundt med fejlopfattelser af hvad Bibelen siger om endetiden fordi det, der står i grundteksterne er vanskelige at oversætte til dansk eller engelsk uden en længere medfølgende forklaring, som der ikke er plads til i bibeloversættelserne.

Derfor er det godt at få en undervisning over emnet af én, der læser og taler både græsk og hebræisk.


Jeg vil lige for en ordens skyld forklare nogle ord, som bruges i underteksterne, da selve underteksten ikke er det ideelle sted at bruge til en sådan forklaring:


I engelsktalende kristne kredse taler man ofte om ”the blessed hope”, som stammer fra den græske grundtekst til Titus og 1. Tessaloniker 4 Det har jeg oversat til "det velsignede håb" i underteksterne. Den danske 1992 oversættelse har oversat det til ”det salige håb”Det engelske udtryk pretrib er betegnelsen på læren om at kirken bliver bortrykket inden trængselstiden.


hedningernes fuldtallighed: Rom. 11,25 taler om at hedningerne fuldtalligt skal komme ind, og Jacob bruger den engelske oversættelses udtryk ” the fulness of the gentiles” som jeg så bare har oversat til ”hedningernes fuldtallighed.

Jeg bruger udtrykket ”hedningernes tidsalder”, som jo i 1992 oversættelsen er oversat til ”hedningernes tider”


jingelism er et udtryk på engelsk, som dækker fraser, som for eksempel politikere bruger at gentage igen og igen, som for eksempel sammenhørskraft, sådan gør man også i visse kristne kredse med udtryk som rør ikke min salvede eller barnedåben er en forkyndelse af evangeliet om ufortjent nåde. Gentager man sådan noget ofte nok bliver det til sandhed for folk, uden at de selv ved hvorfor.


Para Kashevua: Det Gamle Testamente (tanaken) bliver læst højt hvert år i synagogerne, således at hele Tanaken læses igennem hvert år med bestemte skriftsteder hver dag. Derfor var det ikke en tilfældighed, men Guds plan at Jesus, da Han vendte tilbage til sin hjemby Nazaret, og i synagogen blev bedt om at læse dagens skriftsted, at det netop var Es. 61,2 om et nådeår fra Herren, der skulle læses. Para Kashevua er det hebræiske ord for denne praksis.


Parousia: Det græske ord, der betyder ”at komme” (eller Jesu genkomst).Yeshiva drenge: inden for talmudisk judaisme har man skoler, der kaldes yeshivaer hvor man på det nærmeste hjernevasker unge jøder til at tro på talmudisk jødedom


Gabbathaen:asfalteringen/stenbroen på tempelpladsen
Og så Lidt om de israelske festdage/hellige dage:

Når jeg i underteksterne bruger udtrykket ”fastlagte dage” så er der tale om at Jesus opfyldte visse ting på de dage de i Mosebøgerne var fastsat til at skulle ske.

Et eksempel er påsken: Jesus er Guds lam, der blev ofret til soning for vore synder. Det lam skulle være absolut fejlfrit (lydefrit) for at være et fuldgyldigt sonoffer, og det er sådan med påsken ifølge 2. Mosebog at de lam, der skulle bruges til påskemåltidet (det slagtede lam som billede på Jesus) skulle udtages fra flokken på den 10. dag i Nisán måned og disse lam skulle

så i perioden frem til den 14. i Nisán (hvor de skulle slagtes) undersøges om de var fejlfri , og Gud befalede at den 14. Nisán skal være påske i al evighed. [eller egentlig pasche, som betyder forbigang (dødsenglen gik forbi)]

Følgelig red Jesus ind i Jerusalem på den 10. dag i Nisán (palmesøndag), og i perioden frem til den 14. gjorde sanhedrinen deres yderste for at finde fejl hos Ham, men det kunne de ikke, og så blev Han ofret på korset den 14. i Nisán


Om Græske ord i underteksterne:

Græsk staves jo ikke med et latinske alfabet, som vi bruger i dansk og engelsk. Det betyder at hvis man vil bruge det latinske alfabet til at skrive et græsk ord, så staver man det fønetisk, altså på en måde, hvor de latinske bogstaver beskriver lyden af ordet, så godt, som muligt. For eksempel ser det græske ord for dage således ud: ημέρες og det kan så for eksempel staves således: iméres.

Der findes ikke en vedtaget rigtig måde at stave græsk på med det latinske alfabet, så jeg har stavet det fønetisk efter mit eget øre.


om Daniels 70 åruger:

Inden du ser Jacobs undervisning vil jeg anbefale at du læser det jeg skriver herunder om Daniels profeti om de 70 åruger


Vi læser i Dan. 9,24-27: Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver beseglet, og det højhellige bliver salvet. Du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der syv uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader. Men det er trængselstider! Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv.«

På hebræisk er det sådan at en uge betyder 7 akkurat, som et dusin hos os betyder 12 og en snes betyder 20. Stort set alle bibelkyndige er enige om at de uger profetien her taler om er perioder af 7 år efter månekalenderen (altså 7 x 360 dage, da et måneår er på 360 dage).

De 70 uger behøver ikke at være én sammenhængendeperiode. Jacob mener (og det gør jeg også), at de første 69 uger er én sammenhængende periode. Det er i hvert fald et faktum at det rammer ret godt med at Jesus [Messias (den salvede)] blev født 69 x 7 år efter at Artaxerxes gav Ezra bemyndigelse og midler til at genopbygge Jerusalem og Templet.

Den halvfjerdsindstyvende uge er ikke i direkte uafbrudt forlængelse af de første 69 uger, for de 70 uger er bare den tid Gud handler med jøderne, for som det står: Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet (Daniels folk er jo jøderne, og den hellige by er Jerusalem). Ind imellem enden af den niogtresindstyvende uge og begyndelsen af den halvfjerdsindstyvende uge har vi en periode, som vi ikke har fået oplyst længden af, som er hedningernes tidsalder. Det er altså den periode, der er dedikeret til kirken, hvor Gud ”indhøster” alle de, af de ikke-jødiske folk, som Han har forudset vil omvende sig og tage imod Jesus.


Det er bedst at se undervisningen i fuldskærmsvisning, og det kan du gøre ved at klikke på det lille firkantede ikon i starten af visningen

Du kan se Jacobs undervisning ved at klikkeher.